Các con thì nhảy múa, đóng kịch theo sách hết sức sôi động bên trong. 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, giày và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, trẻ em, giày và trong nhà

Các mẹ giao lưu, trò chuyện và làm đồ chơi thủ công bên ngoài.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi

Thật là một ngày chủ nhật vui nhộn!

Các bạn hãy tiếp tục theo dõi trang WECREATE | VIETNAM để tham gia các sự kiện tiếp theo của chúng tôi nhé!