“Phê”
“Nhiệt”
“Lửa”
Đó là những từ các học viên mô tả về buổi học StartUp Academy về xây dựng thương hiệu – Branding & Naming your business.
Buổi học kết thúc lúc gần Nửa Đêm, các bạn ra về với nhiều câu hỏi nữa muốn hỏi, nhiều ý tưởng và nhiều kế hoạch muốn thực hiện ngay! ?????

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong buổi học này, không chỉ nghe lý thuyết cơ bản về xây dựng thương hiệu, quảng bá doanh nghiệp, mà các bạn có cơ hội trình bày về thương hiệu của doanh nghiệp mình, để được nhận xét vô cùng chi tiết và chuẩn xác về thiết kế logo, website, bao bì cho tới cách kể câu chuyện của doanh nghiệp.

Cảm ơn các mentor đã chia sẻ tâm huyết, hỗ trợ vô cùng tận tình cho các thành viên StartUp Academy!