StartUp Academy khóa 1 đã đi được hơn 3/4 chặng đường.
Điều tuyệt vời nhất là sự gắn kết với các nhóm khởi nghiệp ngày càng tăng và lòng nhiệt tình không bao giờ cạn của các mentor.

Cảm ơn các mentor từ Interstella về những góp ý rất thiết thực cho kế hoạch truyền thông của các nhóm khởi nghiệp. Điều rút ra từ buổi StartUp Academy thứ 12 là: việc lựa chọn phương pháp marketing phải đi từ mục tiêu kinh doanh, hãy tận dụng mọi phương pháp marketing phù hợp với điều kiện của bạn và linh hoạt điều chỉnh để lựa chọn được cách tiếp cận khách hàng hiệu quả nhất.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

StartUp Academy khóa 2 đã bắt đầu tuyển học viên!

Các bạn quan tâm có thể tìm thêm thông tin tại: http://vietnam.wecreatecenter.com/vi/startup-academy-2/

Link đăng ký: http://vietnam.wecreatecenter.com/vi/dangkysa2/